Dlaczego ZKWP + FCI

W związku z uregulowaniami prawnymi nowej ustawy, z założenia mającymi na celu wyeliminowanie oficjalnego handlu zwierzętami z tzw. pseudo-hodowli, przedsiębiorczy obywatele RP wpadli na pomysł tworzenia związków tzw. miłośników zwierząt. Obawiam się, iż w praktyce pozwala to na legalizowanie sprzedaży zwierząt w sposób nie do końca zgodny z ich dobrem. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań i nie uważam, że takimi są w naszym przypadku (Polska) ZKwP a szerzej (świat) FCI. Jestem jednak zdania, iż organizacje te z racji swego wieloletniego doświadczenia wypracowały dość dobry model dbania o to by hodowla odbywała się w sposób nad którym ktoś ma podstawową pieczę i odbywa się on według jako takich zasad. Nie do końca potrafię zrozumieć sens tworzenia innych związków i stowarzyszeń jeśli w swych regulaminach opierają się i tak (prawie) na regulaminie ZKwP (czyli w zasadzie zgadzają się z tym co i jak robi związek). Chyba że chodzi jednak o pewne ułatwienia w tworzeniu hodowli, które miały by trudność zaistnieć w ramach FCI czy ZKwP? W niektórych przypadkach obawiam się wprost, iż chodzi o legalizację pseudo-hodowli, ale być może zbyt upraszczam...

dla zainteresowanych proponuję zapoznać się z REGULAMINEM DLA HODOWLI ZKwP. 

 

Znalezione w internecie:

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna - FCI ( Federation Cynologique Internationale ) z siedzibą w belgijskim Thuin działa od 1911 r. Promuje i nadzoruje hodowlę psów rasowych na całym świecie z wyjątkiem USA i  Wielkiej Brytanii. Skupia po jednej organizacji z każdego z 80 krajów członkowskich oraz tzw. partnerów kontraktowych. FCI opracowuje i kodyfikuje wzorce ( standardy ) ras psów, patronuje międzynarodowym wystawom psów, czy też zawodom agility i innym organizowanym w krajach członkowskich. Podczas wystaw międzynarodowych psy mogą wywalczyć tzw. wniosek CACIB, czyli certyfikat na międzynarodowego championa piękności ( interchampiona ). Uzyskanie tego tytułu to największe trofeum wystawowe. Zarejestrowane przez FCI rasy psów ( 337 ras ) są podzielone na dziesięć grup, w  obrębie których wyróżnia się jeszcze sekcje. Mamy więc następujące grupy: I - owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła, II - pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i  szwajcarskie psy do bydła, III - teriery, IV - jamniki, V - szpice i psy w typie pierwotnym, VI - psy gończe i posokowce, VII - wyżły ( psy wystawiające zwierzynę ), VIII - płochacze, psy aportujące i dowodne, IX - psy ozdobne i do towarzystwa, X - charty. Członkiem FCI jest Związek Kynologiczny w Polsce ( ZKwP ). Największą wystawą organizowaną pod skrzydłami FCI jest odbywająca się raz do roku Światowa Wystawa Psów Rasowych ( World Dog Show ). Wystawę co roku gości inne państwo członkowskie FCI.

 

Kolejną, dużą organizacją kynologiczną jest American Kennel Club ( AKC ) działający na terenie USA. AKC powstał już pod koniec XIX wieku. Skupia wiele klubów różnych ras. Promuje hodowlę psów rasowych i oczywiście prowadzi księgi rodowodowe. Rodowody wydane przez AKC są na zasadzie wzajemności honorowane w państwach członkowskich FCI. W AKC jest zarejestrowanych tylko 150 ras psów, a 51 kolejnych oczekuje na zatwierdzenie ( tzw. FSS, Foundation Stock Service ). Poszczególne rasy są pogrupowane nieco inaczej, niż w FCI. Wyróżnia się siedem grup: Sporting, Hound, Working, Terrier, Toy, Herding, Nonsporting, jedną klasę: Miscellaneous i rasy niezatwierdzone, czyli wspomniany wcześniej FSS. Najbardziej prestiżową wystawą psów organizowaną przez AKC jest Westminster Kennel Club Dog Show.

 

Odrębną, nie zrzeszoną w FCI organizację kynologiczną posiada również Wielka Brytania. Istniejący od ponad stu lat Kennel Club in the United Kingdom - KC ( UK ) skupia kluby ras psów i prowadzi podobną działalność w zakresie organizacji hodowli psów jak FCI, czy AKC. Kennel Club jest organizatorem najbardziej prestiżowej i największej na świecie wystawy psów znanej jako Crufts ( ponad 20 tysięcy psów prezentowanych na jednej wystawie ). KC uznaje 203 rasy psów, które dzieli na siedem grup: Hound, Working, Terrier, Gundog, Pastoral, Utility, Toy.

 

Oprócz wymienionych wyżej organizacji istnieje również zdecydowanie mniej cenione przez kynologów Europejskie Stowarzyszenie Kynologiczne - ACE ( Association Cynologique Europeenne ). Stowarzyszenie powstało w  1994 r. i zrzesza małe organizacje z Belgii, Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec i  Polski. Członkowie ACE wydają własne rodowody, nierespektowane przez FCI, AKC i KC. W naszym kraju ACE reprezentuje założony w 2001 r. Polski Klub Psa Rasowego ( PKPR ).

 

POLSKA

 

W przedwojennej Polsce działało kilkanaście klubów i stowarzyszeń kynologicznych. Pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku organizacje te połączyły się i tak narodził się Polski Kennel Klub ( PKK ). Latem 1939 r. PKK został przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (  FCI ). Niestety wybuch wojny, a następnie cała wojenna zawierucha zniweczyły plany współpracy PKK z FCI. W tamtych latach hodowlą psów rasowych zajmowała się głównie arystokracja, ziemiaństwo i inteligencja. Okupanci obeszli się z tymi warstwami społecznymi szczególnie okrutnie, więc wojny nie przeżyło wielu kynologów. Zniszczeniu uległy też księgi rodowodowe, oczywiście zginęła większość psów.

 

Po wojnie polska kynologia zaczęła się mozolnie odbudowywać. W 1948 r. grupa miłośników psów rasowych założyła istniejący do dziś Związek Kynologiczny w Polsce ( ZKwP ). ZKwP uzyskał członkostwo FCI w 1957 r. Zadaniem Związku jest regulacja hodowli psów poszczególnych ras. Do hodowli dopuszczane są zwierzęta spełniające zakładane przez wzorzec rasy wymagania ( pokrój i charakter ) oraz wolne od nosicielstwa chorób przekazywanych dziedzicznie. Szczegóły kwalifikacji hodowlanej psa/suki uściśla Regulamin Hodowli Psów Rasowych. ZKwP organizuje również wystawy psów rasowych. Pierwsza polska wystawa pod protektoratem FCI, czyli międzynarodowa ( CACIB ), odbyła się w Poznaniu w 1962 r. Wraz z  rozwojem naszej kynologii w kalendarzu wystawowym zaczęło się pojawiać coraz więcej imprez zarówno o statusie krajowym, jak i międzynarodowym. Łącznie mamy ich dziś kilkadziesiąt rocznie, co świadczy o coraz większej popularności psów rasowych. Do chwili obecnej nasz kraj gościł też dwa razy wystawę światową ( Łódź '69 i Poznań '06 ) i raz europejską ( Poznań '00 ). 

W 2001 r. powstał w naszym kraju Polski Klub Psa Rasowego ( PKPR ). To niewielkie stowarzyszenie zrzeszone w mało znanej federacji ACE. Wydawane przez PKPR rodowody nie są honorowane przez kraje członkowskie FCI. Psy z takim rodowodem nie mogą brać udziału w wystawach FCI, czyli także organizowanych przez ZKwP. Hodowcy nie mogą jednocześnie należeć do obu tych organizacji. PKPR nie ma wglądu w księgi rodowodowe prowadzone przez FCI, więc nie weryfikuje pochodzenia psów przy wystawianiu własnych dokumentów. Taka sytuacja umożliwia fałszowanie świadectw pochodzenia psów nieuczciwym hodowcom. Przy zakupie szczenięcia warto więc starannie sprawdzić do jakiej dokładnie organizacji należy hodowca i jaką cieszy się opinią.