Ochrona zwierząt

Przypominamy, że mamy nową ustawę! Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa powstała na podstawie poselskiego projektu.

Obowiązuje od 1 stycznia 2012.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r."o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" - treść tutaj

Podstawowe zmiany w stosunku do starej ustawy:

kary za znęcanie się nad zwierzętami:

 • zwiększy się kara za znęcanie się nad zwierzętami do 2 lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem do 3 lat (obecnie są to 2 lata),
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł odebrać prawo do posiadania zwierząt na okres od roku do 10 lat,
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca był jego właścicielem, a także zakazać wykonywania określonego zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie,
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (obecnie może to być kwota od 25 zł do 2,5 tys. zł),
 • organizacja społeczna będzie mogła występować przed sądem w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzęciem (oznacza to, że jeśli właściciel zwierzęcia, nad którym ktoś się znęcał, nie będzie chciał występować w tej sprawie do sądu, będzie mogła to zrobić organizacja społeczna).

warunki utrzymywania zwierząt:

 • nie będzie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie,
 • uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie będzie mogła być krótsza niż 3 metry,
 • zabronione będzie tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych,

sprzedaż i hodowla zwierząt:

 • zabroniona będzie sprzedaż zwierząt domowych na targowiskach,
 • zwierzęta będzie można rozmnażać tylko w zarejestrowanych hodowlach,

zwierzęta bezdomne:

 • jeśli ktoś napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota (w szczególności będącego na uwięzi), będzie zobowiązany do powiadomienia o tym schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub policji (dzięki temu myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych),
 • gminy będą miały obowiązek opracowywania co roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

dzięki wprowadzeniu do ustawy precyzyjnej definicji schroniska możliwe będzie objęcie wszelkich tego typu miejsc nadzorem i kontrolą,